Szkolenie specjalistyczne pn. „Motywacja i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” skierowane do podmiotów ekonomii społecznej objętych projektem „SZOWES-OWES w regionie w koszalińskim” oraz organizacji pozarządowych z terenu miasta Koszalin i powiatów białogardzkiego, koszalińskiego, kołobrzeskiego, sławieńskiego

Wydarzenie zostało zakończone.

DANE ADRESOWE OWES

BIURO PROJEKTU:
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Przemysłowa 8
75-216 Koszalin
tel. 94 341 63 30
tel. 94 341 10 98
fax. 94/341 60 88

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial