WYJAZD STUDYJNY DLA OSÓB I PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego zaprasza do udziału
w 2 dniowej wizycie studyjnej, która odbędzie się w dniach 24-25 września 2018 r. w województwie kujawsko-pomorskim.

 

Wyjazd skierowany jest do osób i podmiotów ekonomii społecznej subregionu koszalińskiego (powiaty: m. Koszalin, koszaliński, sławieński, kołobrzeski, białogardzki).

 

Celem organizowanej wizyty studyjnej jest wymiana informacji oraz poznanie dobrych praktyk poprzez prezentację działań, spotkań z podmiotami ekonomii społecznej w woj. Kujawsko-pomorskim.

W ramach wizyty studyjnej odwiedzimy:

Wizyta organizowana jest w ramach projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

 

Transport, ubezpieczenie, wyżywienie oraz noclegi podczas wyjazdu zapewnia organizator. Natomiast ewentualne koszty związane z dojazdem do i z Koszalina ponosi uczestnik wyjazdu.

 

Informujemy, iż liczba miejsc jest ograniczona.

 

W celu udziału w wyjeździe studyjnym, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1.

zał. nr 1-Formularz Zgłoszeniowy

Wypełnione dokumenty należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan) w terminie do 19.09.2018 r. na adres:

  • Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

75-216 Koszalin

  1. Przemysłowa 8 (sekretariat II piętro)

lub

W załączeniu (zał. nr 2) przesyłamy Państwu szczegółowy program wyjazdu.

zał nr 2-PROGRAM WYJAZDU

Wszelkich informacji dotyczących wsparcia udziela Pani Dorota Chałat tel. 506 062 288 oraz Pan Piotr Kobus tel.  798 395 315.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty!