WYJAZD STUDYJNY DLA OSÓB I PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

WYJAZD STUDYJNY DLA OSÓB I PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego zaprasza do udziału w 2 dniowej wizycie studyjnej, która odbędzie się w dniach 12-13 października 2017 r. na terenie województwa wielkopolskiego.

 Wyjazd skierowany jest do osób i podmiotów ekonomii społecznej subregionu koszalińskiego (powiaty: m. Koszalin, koszaliński, sławieński, kołobrzeski, białogardzki).

 Celem organizowanej wizyty studyjnej jest wymiana informacji oraz poznanie dobrych praktyk poprzez prezentację działań, spotkań z podmiotami ekonomii społecznej woj. wielkopolskiego.

W ramach wizyty studyjnej odwiedzimy:

 Wizyta organizowana jest w ramach projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

 Transport, ubezpieczenie, wyżywienie oraz noclegi podczas wyjazdu zapewnia organizator. Natomiast ewentualne koszty związane z dojazdem do i z Koszalina ponosi uczestnik wyjazdu.

 Uprzejmie informujemy, iż liczba miejsc jest ograniczona.

 W celu udziału w wyjeździe studyjnym, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest tutaj -> Formularz Zgłoszeniowy  Wypełnione dokumenty należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan) w terminie do 06.10. 2017r. na adres:

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 75-216 Koszalin, ul. Przemysłowa 8 (sekretariat II piętro)

 lub

email: p.mosiolek@karrsa.pl,

 

Wszelkich informacji dotyczących wsparcia udziela Pan Piotr Mosiołek,  94 341 63 30, kom. 798 395 298

 

Program wyjazdu dostępny jest tutaj – > PROGRAM WS