Wyślij zgłoszenie online

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu

Temat szkolenia (wymagane):

Trener (wymagane):

Miejsce (wymagane):

Termin szkolenia (Data, godziny) (wymagane):


Zgłaszam swoje uczestnictwo w szkoleniu:


Imię / Imiona (wymagane)

Nazwisko (wymagane)

Instytucja (nazwa):

Adres instytucji (adres do korespondencji):

Powiat:

Gmina:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica i numer domu / lokalu:


Twój e-mail (wymagane)

Telefon (wymagane)

Status reprezentowanej instytucji:

Podmiot ekonomii społecznejInstytucja rynku pracyInstytucja pomocy i integracji społecznejJednostka samorządu terytorialnegoInne

Ocena Pana/i wiedzy z proponowanego zakresu szkolenia:

PodstawowyŚredniZaawansowany
Krótkie uzasadnienie:

Pana/i oczekiwania w stosunku do zakresu proponowanego szkolenia:

Zapotrzebowanie na dodatkowe wsparcie w szkoleniu:
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych:
NieTak (jakie?)

Zwrot kosztów dojazdu:
NieTakNie dotyczy

Opieka nad osobami zależnymi:
NieTakNie dotyczy

Potrzeby żywieniowe:
NieTak (jakie?)


Wysyłając formularz zgłoszenia kandydat zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa w szkoleniu we wskazanym terminie w pełnym wymiarze godzin.
O zakwalifikowaniu się na szkolenie Kandydaci/Kandydatki zostaną poinformowani e-mailem, faksem, telefonicznie lub osobiście.

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych do celów monitoringu oraz ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020n (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2002 r. , Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). - (wymagane)


Aby wysłać niniejszy formularz prosimy o przepisanie podanego poniżej ciągu znaków i kliknięcie przycisku "Wyślij".

captcha

1 Comment

  1. […] online ( zakładka  „szkolenia” / „wyślij zgłoszenie online”) http://owes.koszalin.pl/wyslij-zgloszenie-online/ […]

Dodaj komentarz

a

Lider projektu

Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Projekt "Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej- Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego" jest realizowany w ramach poddziałania 7.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Facebook