Wystartował nabór wniosków – 10 mln zł z Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19

Od dzisiaj można składać wnioski w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19. Jest to pomoc finansowa dla organizacji, które zostały poszkodowane w wyniku epidemii koronawirusa.

Celem programu jest szybkie wsparcie instytucjonalne dla organizacji i pomoc przy inicjowaniu lokalnych działań, które mają służyć walce ze skutkami epidemii. Procedury związane z przyznawaniem dotacji zostały uproszczone, wnioski są rozpatrywane na bieżąco. Brak wkładu własnego.

Aplikować można o dotacje, które będą przyznawane w dwóch priorytetach:

  1. Działania wspierające (max kwota dotacji – 50 tyś.)
  2. Bezpieczeństwo NGO (max kwota dotacji – 40 tyś.)

Nabór wniosków jest prowadzony od 12 maja 2020 r., od godz. 12:00.

Więcej informacji pod linkiem: