Zaktualizowana lista grup inicjatywnych w ramach Działania 7.3 RPO WZP 2014-2020

W załączniku znajduje zaktualizowana się lista grup inicjatywnych zakwalifikowanych do procesu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach projektu pn. „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.