Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dedykowane stowarzyszeniom i fundacjom z regionu koszalińskiego, które odbędzie się w dniach 13-14 marca 2013 r.

UWAGA! CZAS NA SPRAWOZDANIA!

31 marca to ostateczny termin sporządzenia sprawozdania finansowego!

 Każda organizacja pozarządowa ma obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego (na które składają się bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) za rok obrotowy w ciągu 3 miesięcy od jego zakończenia. W większości organizacji rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, zatem termin przygotowania sprawozdania za 2012 rok przypada na 31 marca 2013 r.

31 marca to również ostateczny termin na złożenie deklaracji CIT-8 wraz z załącznikami CIT-8/O i CIT D do urzędu skarbowego!

 Każda organizacja musi na formularzu CIT-8 złożyć do US rozliczenie z podatku dochodowego od osób prawnych (PDOP) za 2012 r. Dotyczy to także organizacji, które nie miały żadnych przychodów w 2012 r. oraz są zwolnione z płacenia tego podatku.

Miło jest nam poinformować, że w związku z powyższym OWES Koszalin ma dla Państwa do zaoferowania BEZPŁATNY udział w 2-dniowym szkoleniu dedykowanym stowarzyszeniom
i fundacjom:

„Sprawozdawczość finansowa i merytoryczna podmiotów ekonomii społecznej.”

 

Termin szkolenia: 13-14 marca 2013 r.

pobierz program szkolenia 
pobierz harmonogram szkolenia 
formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Prosimy o wypełnienie formularza szkoleniowego załączonego powyżej lub formularza online dostępnego na stronie projektu www.owes.koszalin.pl w menu szkolenia. Na stronie projektu dostępny jest również  regulamin projektu i formularze zgłoszeniowe.

Prosimy o składanie formularzy do dnia 6 marca do godz. 15:00, w jeden z następujących sposobów:

  • online ( zakładka  „szkolenia” / „wyślij zgłoszenie online”)
  • drogą elektroniczną na adres: p.gregorek@karrsa.pl 
  • faksem na numer  94 341 60 88,
  • bądź też osobiście w siedzibie Ośrodka, mieszczącego się na ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie.

O wynikach rekrutacji poinformujemy Państwa drogą telefoniczną.

Informacje na temat rekrutacji udziela Pani Paulina Gregorek, tel. 94 341 63 30

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA  UDZIAŁU !