ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ASOS

Tytuł szkolenia Przygotowanie wniosku do konkursu ofert ASOS 2014-2020 (Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2015
Trener Kamil Zbroja
Miejsce Koszalin
Godzina 22 stycznia 2015
9.00 – 10.30 • Wywiad wśród Uczestników badający poziom wiedzy, umiejętności i oczekiwań dotyczących szkolenia
• Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – omówienie zasad aplikowania oraz projektów kwalifikujących się do wsparcia.
10.30 – 10.45 Przerwa na kawę
10.45 – 12.15 • Oferta realizacji zadania krok po kroku
• Instrukcja wypełnienia oferty.
• Praca z Generatorem wniosków
• Oferty indywidualne, oferty wspólne i partnerstwo
• Rodzaje projektów kwalifikujących się do wsparcia
• Regulamin konkursu – najważniejsze zagadnienia
• Karta oceny formalnej – omówienie
• Karta oceny merytorycznej – omówienie
12.15 – 12.45 Przerwa obiadowa
12.45 – 14.15 • Karta oceny merytorycznej – ćwiczenie praktyczne
• Omówienie wyników ćwiczenia
14.15 – 14.30 Przerwa na kawę
14.30 – 16.00 • Wkład własny finansowy i niefinansowy.
• Kalkulacja przewidywanych kosztów – ćwiczenie praktyczne
• Podsumowanie zajęć i zakończenie