ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE „Współpraca i zarządzanie osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym” 18-19 kwietnia 2018!

Szkolenie skierowane do osób podejmujących się współpracy i zarządzania osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, kadry kierowniczej podmiotów ekonomii społecznej, przedstawicieli podmiotów zatrudniających lub planujących zatrudnić osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Cele szkolenia:

– poznanie specyfiki pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznych, ich potrzeb i problemów,

– poznanie praktyk włączania społecznego i korzyści płynących z różnorodności w organizacji,

– przećwiczenie modelów komunikowania, rozwiązywania sytuacji spornych i konfliktowych w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,

– poznanie efektywnych modeli promocji wizerunku organizacji,

Kompetencje, które zdobędzie uczestnik w wyniku szkolenia:

– umiejętność badania potencjału oraz potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

– umiejętność komunikowania z osobami zagrożonymi społecznie, szczególnie w sytuacjach kłopotliwych i konfliktowych

– umiejętność budowy wizerunku organizacji współpracującej lub zatrudniającej osoby zagrożone wykluczeniem społecznym

 

Termin 18-19.04.2018 (środa-czwartek) godz. 8.00 – 15.30, miejsce: sala szkoleniowa KARR – Koszalin, ul. Przemysłowa 8

Omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • Wykluczenie społeczne – charakterystyka potrzeb i problemów,
 • Specyfika pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
 • Przeciwdziałanie marginalizacji – włączenie społeczne, różnorodność w organizacji
 • Współpraca z osobą zagrożoną wykluczeniem społecznym
 • Motywowanie do działania, asertywność. Prawidłowy sposób komunikowania, reagowanie na zastrzeżenie oraz sytuacje stresowe
 • Prawidłowy sposób komunikowania, reagowanie na zastrzeżenie oraz sytuacje stresowe. Typologia trudnego pracownika – typowe zachowania
 • Strategia lidera i budowanie pozytywnego wizerunku organizacji

Trener Mirosław Szczeglik – socjolog pracy i polityki społecznej Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie, studia podyplomowe z zakresu zarządzania organizacją  Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, studia doktoranckie z zakresu zarządzania Uniwersytet Łódzki w Łodzi; absolwent wielu kursów i szkoleń z zakresu pracy z ludźmi; wykładowca wyższych uczelni z zakresu zarządzania, marketingu i socjologii; kierował podmiotami gospodarczymi (w tym spółką miejską, spółką z o.o.) oraz podmiotami ekonomii społecznej (m.in. był zastępcą kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej PSOUU, kierownikiem Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie), pracował i pracuje przy projektach dotyczących osób z niepełnosprawnościami oraz zagrożonymi wykluczeniem społecznym, jest ekspertem  w projektach dotyczących organizacji i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej; od 15 lat zawodowy trener i właściciel firmy szkoleniowej działającej na terenie całej Polski.

 

Aby zapisać się na szkolenie należy:

 1. Złożyć formularz zgłoszeniowy do dnia 13.04.2018 r. do godz. 15.00, w jeden z następujących sposobów:
 • online ( zakładka  „szkolenia” / „wyślij zgłoszenie online”) http://owes.koszalin.pl/wyslij-zgloszenie-online/
 • bądź też osobiście w siedzibie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, mieszczącego się przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie.
 1. Przygotować wymagane załączniki  – tylko w przypadku gdy podmiot nie złożył ich już wcześniej:

– formularz dla osoby fizycznej/ formularz dla podmiotu;
– statut organizacji;
– sprawozdanie finansowe i merytoryczne za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości (jeśli podmiot prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą)
– oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (jeśli podmiot otrzymał pomoc de minimis) ;
– formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010, Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 311) (jeśli podmiot prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą)

– wniosek o zwrot kosztów dojazdu – jeśli dotyczy

– wniosek o przyznanie opieki nad osobą zależną – jeśli dotyczy

Link do dokumentów : http://owes.koszalin.pl/rekrutacja/

 

O wynikach rekrutacji poinformujemy Państwa drogą telefoniczną.

 • Informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod nr  tel. 94 341 63 30

 

Rekrutacja trwa do 13.04.2018 r.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! ZAPRASZAMY!!!