Zaproszenie do udziału w ankiecie

W imieniu Instytutu Spraw Publicznych, który wraz z pięcioma innym organizacjami z całej Europy, realizuje projekt „SET THE TONE – Social Economy Tackling the unfair Treatment of wOmen iN Enterprises” („Nadaj ton – ekonomia społeczna na drodze do równego traktowania kobiet w miejscu pracy”) zapraszamy do udziału w krótkiej ankiecie online skierowanej do osób pracujących w podmiotach ekonomii społecznej oraz firmach tradycyjnych.

Badanie ma na celu ocenę istniejącej wiedzy na temat różnych rodzajów przemocy ze względu na płeć, w tym molestowania seksualnego w miejscu pracy, a także analizę specyficznych potrzeb pracownic i pracowników w tym zakresie.

Badanie jest anonimowe - żadna z odpowiedzi nie będzie powiązana z danymi identyfikacyjnymi. Udział w nim jest całkowicie dobrowolny, otwarty dla wszystkich pracowników, niezależnie od ich płci, niezależnie również od tego, czy dana osoba doświadczyła w swoim życiu zawodowym zjawisk wymienionych w ankiecie. Wypełnienie kwestionariusza powinno zająć około 10–15 minut. Zależy nam na tym, aby ankietę wypełniło jak najwięcej pracowników bądź pracownic, w tym przynajmniej jedna osoba z kadry kierowniczej.
Badanie trwa do 30 kwietnia 2021 roku. Aby wziąć w nim udział, wystarczy kliknąć w poniższy link:
https://coceta.coop/stt/pl/

Z góry dziękujemy za pomoc!