Zaproszenie na bezpłatny webinar „Usługi społeczne a cudzoziemcy w Polsce”

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na bezpłatny webinar „Usługi społeczne a cudzoziemcy w Polsce”. W obliczu niepewnej i dynamicznej sytuacji międzynarodowej oraz znaczących zmian w prawie, dajemy Państwu możliwość uczestnictwa w wyjątkowym webinarium pt.: „Usługi społeczne a cudzoziemcy w Polsce – bariery, rozwiązania, rekomendacje”podejmujący tematykę obszarów życia społecznego, tj. zatrudnienie i rynek pracy, wynajem mieszkań, opieka zdrowotna w kontekście ukazania podstawowych praw, obowiązków i kierunków działania wobec obywateli państw trzecich przebywających w Polsce.

Podczas dwugodzinnego spotkania praktycy z Warszawy i Gdańska, specjalizujący się w tematyce migracyjnej, integracyjnej, bliskowschodniej przedstawiązmiany wynikające z nowelizacji ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach w kontekście zatrudnienia i rynku pracy oraz propozycje rozwiązań na zdiagnozowane problemy w kontakcie z klientem cudzoziemskim. 

Webinarium odbędzie się dnia 2 marca (środa) o godz. 13:00-15:00 na platformie Zoom. 

Liczba miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie zdecyduje kolejność zgłoszeń. 

Dzięki dofinansowaniu z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa udział w webinarium jest bezpłatny.

Aby wziąć udział w webinarium należy się zarejestrować pod linkiem: https://forms.gle/UaDY4JSJoFJQC6ED7.

Na dzień przed spotkaniem online na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail otrzymają Państwo link do spotkania na Zoom.

Program webinarium obejmuje:

– propozycje rozwiązań w świadczeniu usług publicznych sprzyjające włączeniu społecznemu i integracji cudzoziemców,

– rekomendacje dla konkretnych odbiorców (np. władz samorządowych na szczeblu regionalnym, powiatowym, lokalnym),

– zmiany wynikające z nowelizacji ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach w kontekście zatrudnienia i rynku pracy,

– główne problemy, bariery, popełniane błędy w kontakcie z klientem cudzoziemskim,

– propozycje rozwiązań na zdiagnozowane problemy w obszarach takich jak:

•           zatrudnienie i rynek pracy

•           wynajem mieszkań,

•           opieka zdrowotna,

– perspektywę cudzoziemca w kontekście dostępu do usług w wyżej wymienionych obszarach.

Program webinarium wraz z harmonogramem dostępny jest w załączniku.

W razie pytań odnośnie webinarium, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 533 335 443 lub na adres e-mail: jw@ndsfund.org