Zaproszenie na Konferencję pt.„Podmioty Ekonomii Społecznej a usługi opiekuńcze” 24-25 kwietnia

Szanowni Państwo,

W imieniu Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Koszalinie, pragniemy serdecznie zaprosić państwa na Konferencję pt. „Podmioty Ekonomii Społecznej a usługi opiekuńcze”, która odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia 2018 r. w Hotelu Delfin Spa w Dąbkach przy ul. Darłowskiej 15.

Konferencja będzie szansą na promowanie idei spółdzielczości socjalnej i usług opiekuńczych oraz  wymianę doświadczeń z zakresu sektora ekonomii społecznej. Bogaty program obejmuje zarówno zagadnienia z zakresu usług opiekuńczych, rozwijania gospodarstw i przedsiębiorstw opiekuńczych, jak również prezentacje przykładowych Podmiotów Ekonomii Społecznej, propagujących potrzeby
i konieczność usług opiekuńczych w III sektorze.

W imieniu organizatorów, prosimy o potwierdzenie przybycia do 18 kwietnia 2018 r. – telefonicznie: 94 341 63 30 lub drogą mailową na adres: m.zielenkiewicz@karrsa.pl. W załączniku zamieszczamy program konferencji oraz kartę zgłoszeniową.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Program Konferencja 24-25.04 .2018 (1)

karta zgłoszeniowa