Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspomagania rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości w Województwie Zachodniopomorskim w 2017r. oraz nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspomagania rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości w Województwie Zachodniopomorskim w 2017r. oraz nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie.

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na jego realizację w danym postępowaniu konkursowym oraz pozostałe informacje dostępne pod linkiem -> www.bip.rbip.wzp.pl