Zmiana terminu szkolenia!

Szanowni Państwo!

Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych nastąpiła zmian terminu szkolenia pn.”Prawo zamówień publicznych dla organizacji jako potencjalnych wykonawców” z 24 maja na 21 czerwca 2018 r.

Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej korzystających ze wsparcia OWES Koszalin.

Termin: 21 czerwca 2018, godz: 8.00 – 15.30

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa KARR ul. Przemysłowa 8, Koszalin

Trener: Paweł Klimek

UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY!

ZAŁĄCZAMY PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM_szkolenia – PZP dla organizacji jako wykonawców (2)

 

 

Aby zapisać się na szkolenie należy:

  1. Złożyć formularz zgłoszeniowy, w jeden z następujących sposobów:
  • online ( zakładka  „szkolenia” / „wyślij zgłoszenie online”) http://owes.koszalin.pl/wyslij-zgloszenie-online/
  • bądź też osobiście w siedzibie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, mieszczącego się przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie.
  1. Przygotować wymagane załączniki  – tylko w przypadku gdy podmiot nie złożył ich już wcześniej:

– formularz dla osoby fizycznej/ formularz dla podmiotu;
– statut organizacji;
– sprawozdanie finansowe i merytoryczne za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości (jeśli podmiot prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą)
– oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (jeśli podmiot otrzymał pomoc de minimis) ;
– formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010, Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 311) (jeśli podmiot prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą)

– wniosek o zwrot kosztów dojazdu – jeśli dotyczy

– wniosek o przyznanie opieki nad osobą zależną – jeśli dotyczy

Link do dokumentów : http://owes.koszalin.pl/rekrutacja/

 

O wynikach rekrutacji poinformujemy Państwa drogą telefoniczną.

  • Informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod nr  tel. 94 341 63 30

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! ZAPRASZAMY!