Zrealizowaliśmy szkolenie pn. „Rozpoczęcie działalności gospodarczej przez Podmioty Ekonomii Społecznej”

     W dniu 4 czerwca 2013 r. odbyło się szkolenie pn. „Rozpoczęcie działalności gospodarczej przez podmioty ekonomii społecznej” .  Uczestniczki i uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z unormowaniami prawnymi oraz  zmianami w prowadzeniu ksiąg rachunkowych podmiotu rozpoczynającego działalność gospodarczą. Ponadto omówione zostały najczęściej występujące problemy występujące w początkowej fazie prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty ekonomii społecznej. Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego”. Zapraszamy do zapoznania się  z harmonogramem  kolejnych szkoleń, który dostępny jest na stronie www.owes.koszalin.pl/szkolenia/strona-szkolenia-harmonogram