18 października 2016

Zapoznaj się z ofertą Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego!

Do udziału w projekcie zapraszamy: lokalnych liderów osoby zainteresowane założeniem podmiotu ekonomii  społecznej, tj. spółdzielni socjalnej czy organizacji pozarządowej prowadzącej działalność odpłatną osoby zagrożone ubóstwem lub […]
18 października 2016

Spotkanie organizacji pozarządowych Gminy Manowo

W dniu 17 października 2016 r. odbyło się  spotkanie organizacji pozarządowych Gminy Manowo. Spotkanie było bardzo owocne. Pan Paweł Gajdzica przedstawił zabranym, jakie przedsięwzięcia na terenie Rosnowa […]
7 października 2016

Nabór wniosków na bezpłatne doradztwo specjalistyczne dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych

Ogłaszamy nabór na DORADZTWO SPECJALISTYCZNE w ramach USŁUGI WSPARCIA ISTNIEJĄCYCH PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ w ramach Projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii […]
7 października 2016

Nabór wniosków na bezpłatne doradztwo specjalistyczne

Ogłaszamy nabór na DORADZTWO SPECJALISTYCZNE w ramach USŁUG ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ, świadczone na rzecz Grup Inicjatywnych w ramach w ramach Projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii […]
7 października 2016

Nabór wniosków na bezpłatne usługi prawne

Ogłaszamy nabór na usługi prawne w ramach w ramach Projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego” współfinansowanego ze […]

Dodaj komentarz

Lider projektu

Partnerzy projektu

Projekt "Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej- Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego" jest realizowany w ramach poddziałania 7.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Facebook