20 kwietnia 2017

WUP Szczecin ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym, w ramach Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

Dnia 18 kwietnia 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłosił konkurs nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K28/17 w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. […]
14 kwietnia 2017

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

12 kwietnia 2017

Złóż wniosek o dotację na miejsce pracy w przedsiębiorstwie społecznym – tylko do 28 kwietnia 2017

Przypominamy, że wnioski o dotację na miejsce pracy w przedsiębiorstwie społecznym, w tym na założenie spółdzielni socjalnej, można składać tylko do 28 kwietnia 2017 r. Serdecznie […]
12 kwietnia 2017

INFORMACJA O WOLNYCH ŚRODKACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE OCHRONY, PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA

INFORMACJA O WOLNYCH ŚRODKACH NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE OCHRONY, PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA – Małe granty Wydział Zdrowia informuje o wolnych środkach w  wysokości […]
10 kwietnia 2017

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności pod nazwą „Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego.”

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności pod nazwą „Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w […]

Dodaj komentarz

a

Lider projektu

Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Projekt "Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej- Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego" jest realizowany w ramach poddziałania 7.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Facebook