23 sierpnia 2016

Zapytanie ofertowe nr 2 /ZK/OWES/2016

Zapytanie Ofertowe   Na wykonanie zamówienia pod nazwą:   ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA PRAWNEGO DLA ISTNIEJĄCYCH PODMIOTÓW  EKONOMII SPOŁECZNEJ   w projekcie  pn. „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia […]
18 sierpnia 2016

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH I SZKOLENIOWYCH DLA GRUP INICJATYWNYCH ORAZ PODMIOTÓW EKONOMII […]
18 sierpnia 2016

awiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH I SZKOLENIOWYCH DLA […]
12 sierpnia 2016

Świadczenie usługi marketingowej dla Podmiotów Ekonomii Społecznej w województwie zachodniopomorskim

Poniżej zamieszczamy szacowanie wartości zamówienia- zapytanie ofertowe na „Świadczenie usługi marketingowej dla Podmiotów Ekonomii Społecznej w województwie zachodniopomorskim” Szacowanie wartości zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE
11 sierpnia 2016

Rusza SZOWES !

W dniu 10 sierpnia 2016 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się uroczyste podpisanie umów na realizację projektów wspierających ekonomię społeczną w […]
Już 15 maja zapraszamy na kolejne bezpłatne szkolenie  pt.:
„Księgowość i finanse w organizacjach pozarządowych (sprawozdawczość, analiza finansowa, obowiązki podatkowe, majątek organizacji pozarządowej).
Cel szkolenia: zapoznanie organizacji pozarządowych z obowiązkami rachunkowymi, finansowymi oraz podatkowymi dotyczącymi podmiotów ekonomii społecznej, w tym:

1.       sprawozdawczość finansowa

2.       obowiązki podatkowe, rachunkowość podmiotów ekonomii społecznej

 

Termin: 15 maja 2015 r. Miejsce szkolenia: Koszalin  Trener: Anna Wycech

Zgłoszenia należy przesyłać  do dnia 14.05.2015:

  • online
  • osobiście – w siedzibie Ośrodka, mieszczącego się przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie

Harmonogram i program szkoleń – http://owes.koszalin.pl/harmonogram-szkolen/

 

Dodaj komentarz

Lider projektu

Partnerzy projektu

Projekt "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego" jest realizowany w ramach poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wsparcie ekonomii społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Strona internetowa EFS

Facebook