16 września 2016

Zostań Lokalnym Animatorem OWES w swojej społeczności lokalnej!

Już od października ruszamy z zapisami! AKADEMIA LOKALNEGO ANIMATORA (ALA) to program stworzony w ramach projektu pn. „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej –Ośrodek Wsparcia Ekonomii […]
9 września 2016

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego Oferta – OWES dla regionu koszalinskiego
9 września 2016

Zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostarczenia artykułów spożywczych

ZAPYTANIE OFERTOWE Wybór Wykonawcy usługi dot. zakupu i dostarczenia artykułów spożywczych na potrzeby realizacji projektu Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej […]
9 września 2016

Zapytanie ofertowe dot. wykonania i dostawy pakietów szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE Wybór Wykonawcy usługi dot. wykonania i dostawy pakietów szkoleniowych na potrzeby realizacji projektu Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej […]
9 września 2016

Zapytanie ofertowe dot. dostarczenia materiałów biurowych

ZAPYTANIE OFERTOWE Wybór Wykonawcy usługi dot. dostarczenia materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu […]

Dodaj komentarz

Lider projektu

Partnerzy projektu

Projekt "Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej- Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego" jest realizowany w ramach poddziałania 7.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Facebook