Harmonogram

TEMAT SZKOLENIA TERMIN MIEJSCE REKRUTACJA
„Spółdzielczość socjalna – warsztaty skrajnie praktyczne” 20-21/02/2020 Sala szkoleniowa KARR- Koszalin, ul. Przemysłowa 8 Zamknięta
„ABC Biznes planu” 13-14/02/2020 Sala szkoleniowa KARR- Koszalin, ul. Przemysłowa 8 Zamknięta

Wszelkie propozycje szkoleń można składać przez:

  • wysłanie wiadomości e-mail na adres owes@karrsa.pl

  • bądź też osobiście w siedzibie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, mieszczącego się przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie.

Aby zapisać się na szkolenie należy:

  1. Złożyć formularz zgłoszeniowy do dnia zakończenia rekrutacji, w jeden z następujących sposobów:
  • online poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres a.holub@karrsa.pl

  • bądź też osobiście w siedzibie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, mieszczącego się przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie.
  1.  Przygotować wymagane załączniki  – tylko w przypadku gdy podmiot nie złożył ich już wcześniej:

– formularz dla osoby fizycznej/ formularz dla podmiotu;
– statut organizacji;
– sprawozdanie finansowe i merytoryczne za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości (jeśli podmiot prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą)
– oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (jeśli podmiot otrzymał pomoc de minimis) ;
– formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010, Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 311) (jeśli podmiot prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą)

– wniosek o zwrot kosztów dojazdu – jeśli dotyczy

– wniosek o przyznanie opieki nad osobą zależną – jeśli dotyczy

Link do dokumentów :  http://owes.koszalin.pl/pliki-do-pobrania/