Pliki do pobrania

Regulamin i dokumenty rekrutacyjne

1) Regulamin udziału w projektach dofinansowanych w ramach Działania 7.3 RPO WZP 2014-2020

Regulamin, dokumenty rekrutacyjne i rozliczeniowe przyznawania środków

2) Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach Działania 7.3 RPO WZP 2014-2020

Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

3) Standardy OWES

Nadawanie statusu przedsiębiorstwa społecznego

4) Regulamin nadawania statusu przedsiębiorstwa społecznego w województwie zachodniopomorskim ver 1.2

SPRAWOZDANIA SZOWES:

Sprawozdanie za 2019 ROK

Sprawozdanie za 2020 rok