Archiwum

  1. Sprawozdania z działalności OWES

SZOWES-OWES w regionie koszalińskim (czas trwania 1.05.2019-30.09.2023)

SZOWES Projekt 7.3
Regulamin i dokumenty rekrutacyjne
1) Regulamin udziału w projektach dofinansowanych w ramach Działania 7.3 RPO WZP 2014-2020
Regulamin, dokumenty rekrutacyjne i rozliczeniowe przyznawania środków
2) Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach Działania 7.3 RPO WZP 2014-2020
Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej
3) Standardy OWES