25 listopada 2016

Zapraszamy na cykl szkoleń 12-13 grudnia 2016 r. !

ZAPRASZAMY NA CYKL SZKOLEŃ W DNIACH 12-13 GRUDNIA 2016 ! Cykl zajęć obejmie dwie jednodniowe sesje szkoleniowe o charakterze wykładowo-warsztatowym. Łączny wymiar szkolenia obejmuje 16 godzin. […]
10 listopada 2016

1-2 grudnia 2016 r. darmowe szkolenie „Źródła finansowania i metody pozyskiwania środków na działania PES”

1-2 grudnia 2016 r. szkolenie „Źródła finansowania i metody pozyskiwania środków na działania PES” Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z regionu koszalińskiego (powiaty: koszaliński, M. Koszalin, […]
10 marca 2015

SZKOLENIA – INFORMACJA

W związku ze zmianą definicji podmiotu ekonomii społecznej, z myślą o organizacjach pozarządowych nie będących podmiotami ekonomii społecznej w rozumieniu definicji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, […]
5 czerwca 2013
na-stronę1

Zrealizowaliśmy szkolenie pn. „Rozpoczęcie działalności gospodarczej przez Podmioty Ekonomii Społecznej”

     W dniu 4 czerwca 2013 r. odbyło się szkolenie pn. „Rozpoczęcie działalności gospodarczej przez podmioty ekonomii społecznej” .  Uczestniczki i uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z […]
16 maja 2013

Zapraszamy do udziału w kolejnych bezpłatnych szkoleniach realizowanych przez OWES Koszalin

     Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego zaprasza mieszkańców regionu koszalińskiego oraz przedstawicielki i przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej na kolejne  szkolenia, które odbędą się w […]

Dodaj komentarz

a

Lider projektu

Partnerzy projektu

Projekt "Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej- Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego" jest realizowany w ramach poddziałania 7.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Facebook