Lider projektu

Partnerzy projektu

Projekt "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego" jest realizowany w ramach poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wsparcie ekonomii społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Strona internetowa EFS