Szkolenia

SZKOLENIA

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, i inne.) do zgłaszania się na szkolenia. Poza szkoleniami ofertujemy szeroki zakres doradztwa indywidualnego oraz grupowego mającego na celu wsparcie Państwa w procesie ekonomizacji. Cykl szkoleń składa się z 3 modułów:
I moduł: Ekonomizacja PES – początek
II moduł: Ekonomizacja PES – zagadnienia administracyjno-prawne
III moduł: Ekonomizacja PES – rozwój .
Cykl ten został tak skonstruowany, aby wesprzeć Państwa w całym procesie przechodzenia z nieodpłatnej działalności statutowej do poziomu podmiotu zarabiającego na swojej działalności. Wyposażymy Państwa w wiedzę i umiejętności niezbędne w samodzielnym prowadzeniu podmiotu ekonomii społecznej. Zachęcamy zatem Państwa do uczestnictwa we wszystkich szkoleniach.  WIĘCEJ W ZAKŁADCE: SZKOLENIA

Dodaj komentarz