10 marca 2015

SZKOLENIA – INFORMACJA

W związku ze zmianą definicji podmiotu ekonomii społecznej, z myślą o organizacjach pozarządowych nie będących podmiotami ekonomii społecznej w rozumieniu definicji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, […]
5 czerwca 2013
na-stronę1

Zrealizowaliśmy szkolenie pn. „Rozpoczęcie działalności gospodarczej przez Podmioty Ekonomii Społecznej”

     W dniu 4 czerwca 2013 r. odbyło się szkolenie pn. „Rozpoczęcie działalności gospodarczej przez podmioty ekonomii społecznej” .  Uczestniczki i uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z […]
16 maja 2013

Zapraszamy do udziału w kolejnych bezpłatnych szkoleniach realizowanych przez OWES Koszalin

     Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego zaprasza mieszkańców regionu koszalińskiego oraz przedstawicielki i przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej na kolejne  szkolenia, które odbędą się w […]
8 maja 2013

W dniach 6-7 maja 2013r. w Koszalinie odbyło się szkolenie pt. „Tworzenie Podmiotu Ekonomii Społecznej (PES) w tym spółdzielni socjalnych”.

         W dniach 6-7 maja 2013r. w Koszalinie odbyło się szkolenie  pt.  „Tworzenie Podmiotu Ekonomii Społecznej (PES) w tym spółdzielni socjalnych”. W szkoleniu uczestniczyło 15 osób […]
6 maja 2013

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Pozyskiwanie zleceń dla Podmiotów Ekonomii Społecznej w ramach Zamówień Publicznych”

W ramach projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego” zapraszamy mieszkańców regionu koszalińskiego oraz przedstawicielki i przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej na bezpłatne 2-dniowe szkolenie: „Pozyskiwanie […]

Dodaj komentarz

Lider projektu

Partnerzy projektu

Projekt "Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej- Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego" jest realizowany w ramach poddziałania 7.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Facebook