Bezpłatne usługi prawne

Usługi prawne są finansowane w ramach Projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy podmioty zarejestrowane lub posiadające jednostkę organizacyjną na terenie jednego z następujących powiatów: koszalińskiego, M. Koszalin, kołobrzeskiego, białogardzkiego, sławieńskiego; posiadające status:
• Organizacja pozarządowa (stowarzyszenie, fundacja)
• Spółdzielnia Socjalna
• Spółdzielnia pracy
• Spółdzielnia inwalidów i niewidomych
• Klub integracji społecznej
• Centrum integracji społecznej
• Warsztat terapii zajęciowej
• Zakład aktywności zawodowej
• Spółka non-profit.

Wymienione poniżej zagadnienia są przykładowe i istnieje możliwość zgłaszania potrzeb doradztwa prawnego w szerszym zakresie, a w szczególności dotyczącym określonej branży zawierającej się w danym obszarze merytorycznym.
Do zakresu świadczenia usług doradztwa prawnego zaliczamy w szczególności :
• prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorstwa społeczne (PS),
• prawne aspekty działania w ramach ekonomii społecznej,
• podatki pośrednie i bezpośrednie,
• zatrudnianie w podmiotach PS, w tym zatrudniania osób niepełnosprawnych, prawne aspekty zakładania podmiotów ekonomii społecznej (PES),
• prawne aspekty rejestrowania PES,
• prawne aspekty przekształcania PES w PS,
• prawne aspekty założenia i prowadzenia działalności PES, PS prowadzonych zgodnie ze szczegółowymi przepisami branżowymi.
W celu skorzystania ze wsparcia – USŁUG PRAWNYCH – należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go do biura OWES Koszalin przy ul. Przemysłowej 8, pok. 330.

Dodaj komentarz

a

Lider projektu

Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Projekt "Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej- Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego" jest realizowany w ramach poddziałania 7.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Facebook