7 października 2016

Nabór wniosków na bezpłatne doradztwo specjalistyczne dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych

Ogłaszamy nabór na DORADZTWO SPECJALISTYCZNE w ramach USŁUGI WSPARCIA ISTNIEJĄCYCH PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ w ramach Projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii […]
27 czerwca 2013

SPECJALISTYCZNE USŁUGI dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Szanowni Państwo, organizacjom pozarządowym, spółdzielniom socjalnym  oraz innym podmiotom  sektora ekonomii społecznej, które przystąpiły do projektu zapewniamy możliwość bezpłatnego korzystania z następujących usług: prawnych ( m. […]
22 marca 2013

Zapraszamy przedstawicieli podmiotów ES na bezpłatny COACHING

 Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej  do korzystania  z bezpłatnego coachingu. Coaching skierowany jest do przedstawicieli  PES, którzy chcą zwiększyć swój […]
25 lutego 2013

Bezpłatne doradztwo biznesowe dla podmiotów ekonomii społecznej

Serdecznie zapraszamy Podmioty Ekonomii Społecznej z regionu koszalińskiego na bezpłatne doradztwo biznesowe w następującym zakresie tematycznym: Zarządzanie przedsięwzięciami społecznymi Przygotowywanie projektów dla PES finansowanych ze źródeł […]
22 lutego 2013

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych usług księgowych.

Zapewniamy podmiotom ekonomii społecznej bezpłatne usługi księgowe w zakresie: Przygotowanie/aktualizacja Zakładowej Polityki Rachunkowości; Prowadzenie księgowości z podziałem na realizowane projekty, zgodnie z ustawą  o rachunkowości z […]

Dodaj komentarz

a

Lider projektu

Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Projekt "Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej- Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego" jest realizowany w ramach poddziałania 7.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Facebook