3…2…1…STARTUJEMY Z DOTACJAMI!

Dnia 22.01.2024 r. rozpoczynamy nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami w zakładce „pliki do pobrania”: http://owes.koszalin.pl/rekrutacja/

A także do kontaktu z zespołem OWES Koszalin: http://owes.koszalin.pl/kontakt/

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy  w PS (ZAŁĄCZNIK NR 1) może zostać złożony w wersji:

a. papierowej złożonej w Biurze KARR S.A., ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, podpisanej we wskazanych miejscach przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu/podmiotów/instytucji lub w przypadku grupy nieformalnej osób fizycznych przez wszystkie osoby wchodzące w skład tej grupy. Komplet dokumentacji prosimy złożyć w 2 egzemplarzach

lub

b. elektronicznej – za pośrednictwem wskazanego w ogłoszeniu o naborze dedykowanego dla danego regionu/subregionu adresu email, subregion koszaliński: owes.koszalin@karrsa.pl , podpisanej we wskazanych miejscach w szczególności podpisem kwalifikowalnym przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu/podmiotów/instytucji lub w przypadku grupy nieformalnej osób fizycznych podpisem elektronicznym przez wszystkie osoby wchodzące w skład tej grupy)