Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich – nabór wniosków

Wnioski wstępne można składać do 30 czerwca (do godz. 12.00 w południe).

Można uzyskać wsparcie w wysokości od 25 do 125 tys. euro. Program skierowany jest do organizacji prowadzących działania na rzecz rozwoju sektora organizacji społecznych i ruchów obywatelskich na poziomie ogólnopolskim, w poszczególnych regionach lub branżach.

Dotacje można otrzymać na:

  1. świadczenie usług i organizowanie innych aktywności wspierających rozwój instytucjonalny organizacji społecznych i ruchów obywatelskich,
  2. monitoring prawa,
  3. rzecznictwo praw i interesów,
  4. zwiększanie świadomości społecznej na temat roli i znaczenia sektora obywatelskiego oraz potrzeby włączania się w jego wspieranie,
  5. badania, analizy, opinie i ekspertyzy.

Więcej informacji na stronie: www.aktywniobywatele.org.pl/konkurs-na-projekty-sektorowe-znamy-termin/