Konkurs grantowy w projekcie „SPLOT Wartości”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie grantowym dla organizacji pozarządowym i podmiotów ekonomii społecznej.

Wielkość grantu: od 2000 euro do 6 800 euro.

Cele:

➡️podnoszenie świadomości na temat praw i wartości poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego;

➡️wzmocnienie ochrony i propagowania wartości Unii, w tym poszanowania praworządności;

➡️przyczynianie się do realizacji wartości demokratycznych, między innymi poprzez wspieranie dialogu, przejrzystości i dobrych rządów zwłaszcza w kontekście kurczenia się przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego.

Czas trwania projektu: od 6 do 12 miesięcy.

Więcej informacji tutaj.