Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2017

gryf_wojewodztwo1

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2017.

Oferty można składać do 27 stycznia 2017 r.

Szczegóły ogłoszenia na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego