„Razem możemy więcej”- spotkanie w Szczecinie 19-20.10.2023 r. organizowane przez Zachodniopomorską Federację Pozarządową

W imieniu Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej serdecznie zapraszamy na spotkanie zachodniopomorskich organizacji pod hasłem „Razem możemy więcej”.

Dwudniowe spotkanie, które odbędzie się w Szczecinie w dniach 19-20 października 2023 ma służyć wymianie doświadczeń i wsparciu osób zaangażowanych w działalność społeczną na terenie naszego województwa.


W programie spotkania przewidziano czas na rozmowy grupowe, panele dyskusyjne, debaty czy prezentacje dotyczące tematyki przydatnej w działalności pozarządowej, w tym m. in. współpracy z administracją samorządową, organizacji wolontariatu, przedsiębiorczości społecznej, postulowanych zmian w prawodawstwie czy możliwości korzystania ze środków unijnych w nowej perspektywie.

Do przesyłania zgłoszeń do udziału w spotkaniu zapraszamy zachodniopomorskie organizacje pozarządowe – z jednej organizacji zgłosić się mogą nie więcej niż dwie osoby.

Planowane bloki tematyczne:
Czwartek, 19 października 2023
11.00 – 14.00
My! – spotkania w grupach dotyczące działalności w organizacjach pozarządowych (ludzie, finansowanie, odbiorcy, powody satysfakcji i frustracji, itp.)
Dialog? – spotkanie dotyczące praktyki udziału osób reprezentujących organizacje pozarządowe w różnych ciałach dialogu (rady pożytku, komitety monitorujące, itp.).
15.00 – 18.00
Wolontariat! – spotkanie poświęcone praktycznym aspektom współpracy z wolontariuszami
Odpłatność, zarabianie, zatrudnianie – spotkanie dotyczące ustawy o ekonomii społecznej, ustawy o usługach społecznych oraz możliwości korzystania z pomocy ośrodków wsparcia ekonomii społecznej

Piątek, 20 października 2023
10.00 – 13.30
Co my na to? – spotkanie dotyczące postulatów na kolejną kadencję parlamentarną przygotowanych przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych
Fundusze Europejskie – spotkanie dotyczące zasad i możliwości skorzystania ze środków unijnych w kolejnej perspektywie finansowej.

Formularz zgłoszeniowy na spotkanie: https://forms.gle/taC9dQdTuN3SW1xj6

Program spotkania znajduje się w załączeniu.


Więcej informacji na temat spotkania udziela Wojciech Spychała, tel.: 503 807 004, e-mail: wspychala@gmail.com

Osobom spoza Szczecina zapewniamy nocleg z 19 na 20 października (do wyczerpania  puli dostępnych miejsc).

Spotkanie jest współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.