„Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej” – szkolenie w ramach ALA w Karlinie, 10.12.2016 r.

W dniu 10 grudnia 2016r. w ramach Akademii Lokalnego Animatora (ALA) odbyły się warsztaty w Karlinie, w ramach modułu III „Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej” (dobre praktyki). Spotkanie poprowadził Pan Paweł Klimek ze Szczecina. Organizacją szkolenia i animacją grupy zajęła się Animatorka OWES Koszalin – Pani Dorota Chałat .

Podczas szkolenia uczestników odwiedził burmistrz Karlina Pan Waldemar Miśko oraz jego zastępca, z którym odbyła się dyskusja na temat ekonomii społecznej w Karlinie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym za przybycie i zapraszamy na kolejne spotkania.

ala

ala2

ala3