Uwaga! Zmiany dotyczące stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych

Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne to jeden z najistotniejszych instrumentów kreowania polityk publicznych

opartych o zasadę zrównoważonego rozwoju.

Zachęcamy do zapoznania się z REKOMENDACJAMI Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

dotyczącymi stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.

 

 

Rekomendacje