ZAPROSZENIE na spotkanie „Ekonomia społeczna – dobry kurs na niezależność”

Serdecznie zapraszamy na spotkanie sieciujące o tematyce
„Ekonomia społeczna – dobry kurs na niezależność”

 Spotkanie odbędzie się 28 maja w godzinach 11:00-13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Zamiejscowy – Koszalin, al. Monte Cassino 2.

Wspólnie określimy potrzeby poszczególnych interesariuszy oraz możliwość wsparcia konkretnych działań. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 osi priorytetowej VII Włączenie Społeczne, zaplanowano kwotę ponad 131 milionów euro. Taka perspektywa finansowa wskazuje, że do roku 2020 roku podmioty ekonomii  staną się ważnym dostarczycielem usług użyteczności publicznej działającym we wspólnotach samorządowych. Wystarczy efektywnie wykorzystać wsparcie inwestycyjne i rozwojowe, skierowane zarówno do samorządów, jak i do organizacji społecznych.

Podczas spotkania omówimy najważniejsze źródła finansowania w nowej perspektywie oraz założenia na działania społeczne i biznesowe, które będzie można zrealizować w naszym regionie. Określimy również potrzeby i korzyści dla: gminy, ośrodka pomocy społecznej, organizacji pozarządowej i społeczności lokalnej.

Wymiana informacji oraz współpraca różnych sektorów dotycząca projektowanych przedsięwzięć, to pierwszy krok do sukcesu dla naszego subregionu. Toteż zapraszamy wszystkich, którzy pragną wykorzystać nowe możliwości finansowe dla wzmocnienia swojej jednostki.

Zapraszamy przedstawicieli samorządów, ośrodków pomocy społecznej, instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych do potwierdzenia udziału w spotkaniu drogą mailową do dnia 25 maja.

Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego prowadzony jest przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Gminą Mielno i Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego.

 

Siedziba Ośrodka:

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin

Tel. 094/ 347 51 93

www.owes.koszalin.pl

a.szczepanska@karrsa.pl

Dodaj komentarz