Bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych

Szanowni Państwo,

OWES Koszalin rozpoczyna cykl bezpłatnych szkoleń dla organizacji pozarządowych z terenu wsparcia, tj. powiatów białogardzkiego, koszalińskiego, sławieńskiego i kołobrzeskiego oraz miasta Koszalina.

Miejsce szkoleń: KARR S.A., Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, poziom -1, sala nr 5.

Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje ich kolejność. Formularze rekrutacyjne przyjmuje Łukasz Banach (l.banach@karrsa.pl; nr tel. 510 133 097).

Szkolenia odbędą się w czerwcu i lipcu według następującego harmonogramu:


1. Organizacja czasu pracy,

2. Motywacja, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Szkolenia motywacyjne, budowanie zaangażowania, odpowiedzialności i lojalności pracowników,

3. Team building,

4. Strategia promocji przedsiębiorstwa, sprzedaży i pozyskiwania nowych i stałych klientów w mediach społecznościowych (social media dla biznesu, social media marketing, sprzedaż i storytelling w social mediach),

5. Komunikacja i techniki sprzedaży

6. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń, KGW

7. Vademecum kadrowca w organizacji pozarządowej

Program szkoleń:

1. Motywacja i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

2. Organizacja czasu pracy

3. Strategia promocji firmy (social media)

4. Team building

5. Komunikacja i techniki sprzedaży

Załącznik:

1. Formularz zgłoszeniowy