Bezpłatne szkolenie „Tworzenie Podmiotu Ekonomii Społecznej (PES), w tym spółdzielni socjalnej” odbędzie się w dniach 6-7 maja 2013 r.

W ramach projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego” zapraszamy mieszkańców regionu koszalińskiego na bezpłatne 2-dniowe szkolenie:

TWORZENIE PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ (PES), W TYM SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

termin szkolenia: 6-7 maj 2013 r.

miejsce szkolenia: Koszalin, ul. Przemysłowa 8

Program szkolenia:
I dzień szkolenia
 • Podstawy prawne w zakresie tworzenia :
 1. Fundacji
 1. Stowarzyszeń
 2. Spółdzielni socjalnych
 3. Pozostałych Podmiotów Ekonomii Społecznej (w tym nie posiadających osobowości prawnej)
 • Opracowane dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania PES w rejestrze (KRS) :
 1. Opracowanie statutu dla fundacji, stowarzyszenia, spółdzielni socjalnej
 2. Pozostała dokumentacja (uchwały, dokumentacja KRS)
II dzień szkolenia
 • Kierowanie i zarządzanie PES
 1. Rachunkowość w PES – zagadnienia ogólne
a)      Fundacje
b)      Stowarzyszenia
c)      Spółdzielnie socjalne
        Władze PES i ich zakres praw i obowiązków
Zapraszamy do udziału!
harmonogram szkolenia 6-7 maja
formularz zgłoszeniowy na szkolenie
Prosimy o wypełnienie formularza szkoleniowego załączonego powyżej lub formularza online dostępnego na stronie projektu www.owes.koszalin.pl w menu szkolenia. Na stronie projektu dostępny jest również  regulamin projektu i formularze zgłoszeniowe.
Prosimy o składanie formularzy do dnia 30 kwietnia do godz. 15:00, w jeden z następujących sposobów:
 • online ( zakładka  „szkolenia” / „wyślij zgłoszenie online”)
 • drogą elektroniczną na adres: p.gregorek@karrsa.pl
 • bądź też osobiście w siedzibie Ośrodka, mieszczącego się na ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie.
O wynikach rekrutacji poinformujemy Państwa drogą telefoniczną.
Informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod nr  tel. 94 341 63 30
Informacja o innych szkoleniach realizowanych w ramach projektu jest dostępna na stronie: http://owes.koszalin.pl/szkolenia/strona-szkolenia-harmonogram/