Centrum Integracji Społecznej w Mielnie

COS LZS Mielno

Za blisko 3 miliony złotych powstanie w Centralnym Ośrodku Szkolenia Krajowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów w Mielnie Centrum Integracji Społecznej, obejmujące swoim zasięgiem teren powiatu koszalińskiego i Miasta Koszalina. 10 sierpnia br. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Krajowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów w Mielnie podpisano umowę o dofinansowanie projektu na modernizacje obiektu do potrzeb Centrum Integracji Społecznej. Umowę podpisali Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa, Zastępca Przewodniczącego Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS Marek Mazur oraz Członek Rady Głównej KZ LZS Paweł Tomaszewski.
Modernizacja otrzyma wsparcie z funduszy unijnych w wysokości ponad 2,5 mln zł. Realizacja projektu ruszyła na początku czerwca br., a zakończenie prac planowane jest na koniec 2017 roku. Zadanie wpisuje się w założenia 9 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.2 „Infrastruktura społeczna. W placówce pomoc w ponownej aktywacji zawodowej i społecznej mają uzyskać m. in.: osoby niepełnosprawne, uzależnione, bezdomne, opuszczające zakłady karne czy też ofiary przemocy w rodzinie. Dyrektor Centralnego Ośrodka Szkolenia LZS w Mielnie P. Lidia Lis podkreśla, że Centrum Integracji Społecznej będzie stanowić zupełnie nową ofertę na terenie powiatu koszalińskiego i Miasta Koszalina.

Centralny Ośrodek Szkolenia LZS Mielno