Dni Otwarte Funduszy Europejskich!

Fundusze unijne bardzo zmieniły i wciąż zmieniają nasz region! Już w dniach 11-13 maja zapraszamy na setki wydarzeń, podczas których wiele instytucji otwiera drzwi, oferuje zniżki i prezentuje pomysły, które zostały zrealizowane dzięki środkom Unii Europejskiej!

W imieniu Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zapraszamy wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządów terytorialnych, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych i lokalnych liderów do udziału w bezpłatnym wydarzeniu pn. „Ekonomia Społeczna kluczem do sukcesu III sektora”, organizowanego w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich, które odbędzie się 11 maja 2018 r. w siedzibie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie.

OWES Koszalin to przedsięwzięcie realizowane dzięki funduszom unijnym,  mające na celu wzmacnianie i rozwój III sektora. Jeśli chcesz poznać naszą bogata ofertę, założyć stowarzyszenie lub spółdzielnię socjalną, skorzystać z naszego wsparcia –   to bez wątpienia, tego dnia nie może Cię z nami zabraknąć!

Podczas dnia otwartego nasi doradcy przybliżą Państwu szanse wynikające z ekonomii społecznej, stanowiącej uzupełnienie sektora prywatnego i publicznego, wspomagającej budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz zapobiegającej zjawisku wykluczenia społecznego, coraz częściej obserwowanego wśród lokalnych społeczności.

Przyjdź, a pokażemy Ci co udało nam się osiągnąć dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji na stronie:

https://dniotwarte.eu/