Dodatkowy nabór ofert w konkursie na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych

http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2015/1575,Dodatkowy-nabor-ofert-w-konkursie-na-dofinansowanie-zadan-z-zakresu-upowszechnia.html

Dodaj komentarz