Doradztwo specjalistyczne w zakresie tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnej osób prawnych

W Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. trwa doradztwo specjalistyczne dotyczące tworzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych w ramach projektu pt. Zachodniopomorska Sieć Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego.

Doradztwo prowadzi Paweł Klimek – ekspert, członek i działacz sektora pozarządowego – aktualnie Prezes Zarządu Fundacji Witryna Kultury. Od roku 2008 pracuje jako animator/doradca/trener, wspiera rozwój polityki społecznej i gospodarczej z wykorzystaniem rozwiązań narzędzi obszaru ekonomii społecznej. Od ponad 10-lat bezpośrednio zaangażowany w  kreowanie i wdrażanie polityk publicznych na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. Swoje doświadczenie budował m.in. w organizacjach pozarządowych, podmiotach ekonomii społecznej, podmiotach gospodarczych oraz instytucjach samorządowych, w tym samorządowej instytucji kultury.

Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się m.in. jak zakładać spółdzielnię socjalną osób prawnych oraz jak funkcjonują one na rynku.

zdjęcia 20 zdjęcia 21 zdjęcia 22 zdjęcia 23