Bezpłatne spotkania z zakresu wzmacniania kompetencji liderskich animatorów oraz budowania społecznego potencjału lokalnych środowisk w Gminie Biesiekierz

Szanowni Państwo!

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Koszalinie serdecznie zaprasza lokalnych animatorów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, przedstawicieli samorządów (radnych, włodarzy, sołtysów) działających na rzecz rozwoju gminy Biesiekierz na cykl bezpłatnych spotkań z zakresu wzmacniania kompetencji liderskich animatorów oraz budowania społecznego potencjału lokalnych środowisk.

W czasie spotkań zostaną przedstawione zagadnienia związane  m.in. z:

 • współpracą finansową i pozafinansową społeczności lokalnych i liderów lokalnych z samorządem.
 • metodologią tworzenia projektów
 • budowaniem kompetencji liderskich, potencjału lokalnego na rzecz rozwoju społeczności lokalnej

Korzyści z uczestnictwa w programie:

 • poznanie narzędzi przydatnych do działania na rzecz aktywizowania społeczności lokalnych (warsztat pracy animatora),
 • nabycie umiejętności budowania partnerstw lokalnych i nawiązywania współpracy,
 • zapoznanie się ze źródłami finansowania projektów, z których mogą skorzystać organizacje i społeczności lokalne/grupy nieformalne,
 • uczestnictwo w tworzeniu planów rozwoju swojej miejscowości,
 • wymiana dobrych praktyk

Miejsce: Sala Konferencyjna, Urząd Gminy Biesiekierz

Termin: I spotkanie  – 28.10.2022 r. (godz. 15.00 – 19.00) – spotkanie z zakresu wzmacniania kompetencji liderskich animatorów oraz budowania społecznego potencjału lokalnych środowisk.

II spotkanie – 4.11.2022 r . (godz. 15.00 – 19.00) – metodologia tworzenia projektów.

Coach: Agata Szewczyk

Program

Moduł I

Współpraca finansowa i pozafinansowa społeczności lokalnych i liderów lokalnych  z samorządem.

 1. Wprowadzenie do tematyki współpracy finansowej JST – NGO – Grupy Nieformalne.
 2. Omówienie form współpracy przy realizacji zadań publicznych i procedur otwartego konkursu ofert, trybu pozakonkursowego oraz inicjatywy lokalnej.
 3. Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań dla dwóch ww. trybów – wg Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 X 2018 (obowiązujące od 1 III 2019r) – rozliczanie zadań publicznych przez rezultaty.
 4. Informowanie, promowanie, partycypowanie i konsultowanie aktów prawa lokalnego,
 5. Tworzenie ciał opiniodawczo-doradczych w samorządach (Rady Działalności Pożytku Publicznego, Rady Seniorów, Rady Młodzieżowe, Rady Sportu etc).
 6. Budżet obywatelski i inicjatywa lokalna – dwa narzędzia realizacji zadań publicznych; porównanie, wady i zalety.
 7. Tworzenie warunków infrastrukturalnych do rozwoju i aktywnego działania PES