III warsztaty ożywienia społeczno-gospodarczego dla Gminy Manowo i Gminy Świeszyno już niebawem!

OWES Koszalin wraz z Gminą Świeszyno i Gminy Manowo zapraszają wszystkich zainteresowanych, aktywnych mieszkańców, przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych i biznesu na III warsztaty ożywienia społeczno-gospodarczego.

Termin: 24 listopada 2022 r., godz. 15.30-19.00.

Miejsce: Urząd Gminy Manowo, ul. Szkolna 2.

Tematem spotkania będzie Analiza czterech zasad ożywienia społeczno-gospodarczego.

Zależy nam na Państwa licznym i aktywnym udziale w warsztatach. Otwarta i życzliwa współpraca, współdziałanie mieszkańców reprezentujących różne środowiska mają szansę zaowocować wzrostem rozwoju i jakości życia w gminach. Wypracowane materiały oraz zebrane pomysły i potrzeby mieszkańców, będą niezbędnym elementem późniejszych warsztatów, na których skupimy się na tworzeniu fiszek projektowych i szukaniu alternatywnych źródeł ich finansowania.

Serdecznie zapraszamy! Razem działajmy na rzecz rozwoju lokalnych społeczności w regionie!