Konferencja „Ekonomia społeczna – szansą rozwoju” już za nami.

W dniu 25 listopada 2013r. w gościnnych progach Hotelu Planeta w Mielnie odbyła się pierwsza z cyklu regionalnych konferencji organizowanych przez Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego pn. Ekonomia społeczna – szansą rozwoju.

 

Wzięli w niej udział przedstawiciele:

  • samorządów objętych projektem (obszar 5 powiatów: białogardzkiego, koszalińskiego, kołobrzeskiego, sławieńskiego i m. Koszalin),
  • podmiotów ekonomii społecznej,
  • instytucji stanowiących jej otoczenie,
  • liderzy lokalni zainteresowani tematyką wdrażania ekonomii społecznej,

oraz goście zaproszeni z lubuskiego i zachodniopomorskich ośrodków wspierania ekonomii społecznej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Szczecinie.

Najważniejszym założeniem spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska
w sprawie Porozumienia międzysektorowego w zakresie dążenia do rozwoju ekonomii społecznej w naszym regionie.

Dotychczasowe osiągnięcia OWES Koszalin oraz plany na przyszłość zaprezentowała p. Anna Szczepańska, kierownik Ośrodka.

Działania podejmowane przez samorząd województwa (m.in. założenia i efekty projektu systemowego ROPS pn. „Profesjonalne kadry – lepsze jutro II”) przedstawili reprezentanci Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, tj. p. Marcin Kowalski, zastępca dyrektora,
p. Piotr Szeszko, doradca oraz Grzegorz Dziechciarz z Obserwatorium Integracji Społecznej.

O planach na przyszłą perspektywę finansową, obejmującą lata 2014-2020, opowiedziały
p. Katarzyna Brzychcy, zastępca dyrektora WUP ds. EFS oraz p. Ewa Puszkiewicz, naczelnik Wydziału Projektów Integracji Społecznej PO KL.

Ponadto uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z szerokim wachlarzem działań podejmowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin
i Przyjaciół „Przystań” w wystąpieniu p. Krzysztofa Sikorskiego i p. Anny Milewskiej, a także działaniami podejmowanymi na rzecz wprowadzania osób z niepełnosprawnością umysłową na otwarty rynek pracy w prezentacji p. Ewy Cyngiel i p. Joanny Zduńskiej.

Doświadczeniami na temat budowania partnerstw w województwie lubuskim podzielił się
z uczestnikami konferencji p. Michał Nieroda – animator OWES w regionie gorzowskim, który przedstawił również argumenty za  zawiązaniem podobnych partnerstw na terenie regionu koszalińskiego.

Zwieńczeniem spotkania, po owocnej dyskusji na forum, było podpisanie projektu Porozumienia regionalnego na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego przez kilkunastu przedstawicieli samorządów, instytucji rynku pracy i pomocy społecznej oraz podmiotów ekonomii społecznej. Zobowiązano tym samym OWES do wystąpienia
z propozycją przystąpienia do Partnerstwa także do pozostałych partnerów i liderów lokalnych.

Wszystkie osoby chętne przystąpieniem do Partnerstwa proszone są o kontakt i przesłanie swojego zgłoszenia na adres: n.szczeblewska@karrsa.pl.

Propozycja umowy partnerskiej oraz deklaracja współpracy jest do pobrania w zakładce ANIMACJA oraz PLIKI

Dodaj komentarz