Otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 441/17 z dnia 27 marca 2017 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych na wsparcie i powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie.

Więcej informacji na stronie: www.bip.rbip.wzp.pl