Otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym w 2015 r

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym.

Termin na składanie ofert: od dnia  13 sierpnia 2015 r. do 2 września  2015 r.

 

Rodzaj zadania i wysokość środków przeznaczonych na jego realizację:

Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym, kwota: 35 000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100).

 

http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/otwarty-konkurs-ofert-na-wspieranie-zadan-z-zakresu-promocja-zdrowia-psychicznego-i

Dodaj komentarz