Program pożyczkowy TISE PO WER

Co nowego w programie pożyczkowym TISE PO WER ?

Postanowiliśmy informować Was co kwartał o postępach w realizacji programu pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej TISE POWER.
Jak pewnie część z Państwa pamięta, w grudniu 2016 r. Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE) podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę dotyczącą prowadzenia preferencyjnego funduszu pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej. Środki przeznaczone na pożyczki pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) i środków własnych TISE i wynoszą 28,7 mln. zł. Zgodnie z umową do 30 czerwca 2018 r., TISE udzieli co najmniej 446 pożyczek w 4 makroregionach:
I (woj. kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie)
II (woj. lubelskie, podlaskie, podkarpackie)
IV (woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie)
V (woj. małopolskie, śląskie, świętokrzyskie)
W makroregionie III (woj. dolnośląskie, lubuskie, opolskie i wielkopolskie) pożyczek udziela Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
Korzystający ze środków przedsiębiorcy społeczni stworzą 270 miejsc pracy.
Zbliżamy się do półmetka programu.
Do 30 września udzielono 140 pożyczek na kwotę 14,2 mln zł Przedsiębiorcy społeczni zadeklarowali stworzenie 200 miejsc pracy.
W ciągu ostatniego półrocza w różnych regionach Polski, przy wsparciu wielu OWESów zorganizowano spotkania z zainteresowanymi tą formą wsparcia podmiotami ekonomii społecznej. Wyjaśniano zawiłości programu, rozmawiano o projektach, które mogą być sfinansowane, omawiano wnioski pożyczkowe.
Więcej informacji na temat programu znajdą Państwo na stronie internetowej: www.tise.pl

Zespół Ekonomii Społecznej TISE

Tel. 22 636 07 40, e-mail: pes@tise.pl