Stowarzyszenie „EKOWSPÓLNOTA”

Nazwa instytucji

Stowarzyszenie „EKOWSPÓLNOTA”

Forma prawna instytucji

STOWARZYSZENIE

REGON

321201320

NIP

499-064-63-28

KRS

0000414256

telefon

698 941 172,666 366 969, 601 471 619

fax

——-

e-mail

ekowspolnota@interia.pl

Strona www

——–

Adres siedziby

76-032 Mielno, ul. Chmielna 6a

Celem Stowarzyszenia  „Ekowspólnota” jest wykorzystanie walorów przyrodniczych dla zrównoważonego rozwoju turystycznego gminy Mielno i budowy aktywnej społeczności.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez:
a)      prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie technologii przyjaznych środowisku,
b)      promowanie wzorców zachowań mających pozytywny wpływ na środowisko,
c)       wykorzystanie naturalnych walorów przyrodniczych i historycznych dla promocji turystycznej gminy Mielno w kraju i za granicą,
d)      promowanie aktywnych form wypoczynku z uwzględnieniem walorów przyrodniczych i historycznych,
e)      Integracja społeczna mieszkańców gminy,
f)       gromadzenie i popularyzacja informacji i historii gminy,
g)      wypracowanie nowej marki dla gminy jako miejsca zamieszkania, pracy, nauki i wypoczynku.

Dodaj komentarz