Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „PRZYSTAŃ”

1

Nazwa instytucji

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „PRZYSTAŃ”

2

Forma prawna instytucji

O.P.P

3

REGON

3310738818

4

NIP

669-22-76-536

5

KRS

0000298639

6

telefon

533980940

7

fax

………….

8

e-mail

przystankoszalin@wp.pl

9

Strona www

www.przystan_koszalin.pl

10

Adres siedziby

75-950 Koszalin, ul. Zwycięstwa 168

 

Stowarzyszenie „Przystań” ma za zadanie pomagać osobom niepełnosprawnym (w tym chorym i  zaburzonym psychicznie), ich rodzinom i otoczeniu w integracji ze środowiskiem. Informujemy czym są choroby psychiczne. Uświadamiamy, że wśród nas są osoby chore psychicznie, ale także i ich rodziny, znajomi, przyjaciele. Pomagamy trafić do specjalistów, wymieniamy się doświadczeniami, tworzymy grupy wsparcia, integrujemy osoby chore i zdrowe. Zapraszamy do swojego grona tych, którzy chcą poświęcić swój czas i pomóc chorym. Zgłosiliśmy swój udział do projektu tworzenia spółdzielni socjalnych, wzięliśmy udział w projekcie ”Euro na kulturę”, bierzemy udział w projekcie „Profesjonalne kadry”. Dzięki tym działaniom chcemy lepiej pomagać chorym oraz rozszerzać swoją działalność. Zawiązaliśmy porozumienie z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Medison” w Koszalinie, dzięki któremu od lipca 2010 r. stowarzyszenie „Przystań” ma swoją siedzibę w Centrum Zaburzeń Psychicznych. Współpracujemy także z koszalińskimi Poradniami Zdrowia Psychicznego , instytucjami samorządowymi i lokalnym biznesem.

Dodaj komentarz