Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi „Razem”

Nazwa instytucji

Stowarzyszenie Rodziców  i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi „Razem”

Forma prawna instytucji

stowarzyszenie

REGON

320233593

NIP

4990518470

KRS

0000260034

telefon

605 057 770

fax

e-mail

stowarzyszeniedziecirazem@interia.pl

Strona www

Adres siedziby

Sławno ul. Mielczarskiego 1

     Stowarzyszenie prowadzi dzienny ośrodek terapeutyczno – rehabilitacyjny od 2008 roku, w którym przebywają dzieci z różnymi dysfunkcjami  (porażenie mózgowe, padaczka, rozszczep kręgosłupa, niedowład kończyn górnych i dolnych). Rehabilitacją zajmuje się wykwalifikowana rehabilitantka , która ma pod opieką dzieci stale przebywające w ośrodku oraz dzieci dochodzące. Dysponujemy dwoma pomieszczeniami wyposażonymi w sprzęt do prowadzenia indywidualnej terapii i rehabilitacji. Prowadzone są indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze.

Cele stowarzyszenia:

  • wyrównywanie szans dzieci niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów,

  • pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej,

  • działalność charytatywna,

  • ochrona i promocja zdrowia,

  • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,

  • wypoczynek dzieci niepełnosprawnych,

  • integracja na rzecz osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym.

W listopadzie 2013 roku będziemy obchodzić pięciolecie naszego ośrodka. W roku 2011 otrzymaliśmy wyróżnienie w konkursie Laury Starosty Sławieńskiego w kategorii „Zawsze pomocny ludziom”. Codzienna działalność ośrodka terapeutyczno – rehabilitacyjnego sprawia że rodzice i dzieci wymagający tej szczególnej opieki tworzą przyjazną, wspierającą się wspólnotę.  

 

Dodaj komentarz