WYJAZD STUDYJNY DLA OSÓB I PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego zaprasza do udziału
w 2 dniowej wizycie studyjnej, która odbędzie się w dniach 9-10 kwietnia 2018 r. w subregionie konińskim.

 

 

Wyjazd skierowany jest do osób i podmiotów ekonomii społecznej subregionu koszalińskiego (powiaty: m. Koszalin, koszaliński, sławieński, kołobrzeski, białogardzki).

 

Celem organizowanej wizyty studyjnej jest wymiana informacji oraz poznanie dobrych praktyk poprzez prezentację działań, spotkań z podmiotami ekonomii społecznej subregionu konińskiego.

 

W ramach wizyty studyjnej odwiedzimy:

 

Wizyta organizowana jest w ramach projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

 

Transport, ubezpieczenie, wyżywienie oraz noclegi podczas wyjazdu zapewnia organizator. Natomiast ewentualne koszty związane z dojazdem do i z Koszalina ponosi uczestnik wyjazdu.

 

Informujemy, iż liczba miejsc jest ograniczona.

W celu udziału w wyjeździe studyjnym, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Formularz Zgłoszeniowy (3)

PROGRAM WS Konin (2)

Wypełnione dokumenty należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan) w terminie do 03.04.2018 r. na adres:

 

  • Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

75-216 Koszalin

  1. Przemysłowa 8 (sekretariat II piętro)

lub

  • email: p.mosiolek@karrsa.pl,

 

Wszelkich informacji dotyczących wsparcia udziela Pan Piotr Mosiołek,  94 341 63 30