Zadania aktywizujące w ramach partnerstwa ze Stowarzyszeniem Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka

O wsparcie w wysokości do 2000 zł mogą ubiegać się: Stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, grupy nieformalne (min. 5 osób zamieszkałych na obszarze działania MLGR ( w której imieniu występują 2 osoby pełnoletnie) np. koła gospodyń wiejskich), rady sołeckie z terenu działania MLGR tj. gmin Mielno, Będzino, Biesiekierz, Dygowo, Karlino, Białogard, Tychowo, Połczyn –Zdrój.
Nabór odbędzie się w okresie od 1 stycznia 2015r. do 31 Stycznia 2015 r.;
Realizacja działania aktywizującego: od 1 marca 2015 r. do 15 czerwca 2015 r.,
Limit środków w naborze wynosi 70000,00 zł brutto.
Szczegółowe informacje, regulamin, wniosek oraz karta oceny dostępne są na stronie: http://www.mlgr.pl/strona,1,1