Zapraszamy na szkolenia dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w dniach 12-13.05 – ostatnie wolne miejsca

Rada Ministrów podjęła w sierpniu 2014r. uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES)”, którą przedłożył minister pracy i polityki społecznej. Dokument ten wskazuje kluczowe kierunki interwencji publicznej, mające służyć tworzeniu jak najlepszych warunków do rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.
Wychodząc na przeciw potrzebom wynikającym z w/w programu Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego w ramach programu OWES (Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej) zaprasza na darmowe szkolenie przeznaczone dla pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego. Szkolenie będzie poświęcone Spółdzielniom Socjalnym. Jednostki Samorządu mogą wspierać Spółdzielnie Socjalne jak i również tworzyć je. SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

 

MIEJSCE SZKOLENIA : KARR S.A. ul.PRZEMYSŁOWA 8 KOSZALIN
ZGŁOSZENIA online pod adresem : http://owes.koszalin.pl/wyslij-zgloszenie-online/
Karolina Włodyka – Specjalistka ds informacji i promocji – tel. 94 341 10 98
k.wlodyka@karrsa.pl

Dodaj komentarz