Coaching jako narzędzie wspierające pracę menedżera – darmowe szkolenia dla klientów OWES!!!!

Coaching jako narzędzie wspierające pracę menedżera

 

Termin i miejsce szkolenia:

25.06.2015 godz. 16.00-19.00

Cel:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu coachingu oraz doskonalenie kompetencji uczestników w obszarze wspierania pracowników tak, aby potrafili poprawić efektywność i rozwinęli drzemiący w nich potencjał. Poza tym uczestnik szkolenia pozna jak przebiega proces coachingowy, nauczy się formułować efektywne i precyzyjne pytania oraz praktycznie doświadczy siebie w roli coacha i klienta.
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do menedżerów, kierowników, liderów oraz do wszystkich, którzy chcą wykorzystać narzędzia coachingowe w pracy.
Tematyka szkolenia:

 1. Czym jest, a czym nie jest coaching?
  • Definicje, rodzaje coachingu.
  • Kto to jest coach? – rola, zadania, etyka.
  • Kiedy stosować coaching.
  • Korzyści z coachingu dla pracowników i organizacji.
  • Różnice między coachingiem a terapią, mentoringiem, doradztwem czy trenerstwem.
 2. Proces coachingowy – etapy.
 3. Budowanie relacji coachingowej:
  • Obserwacja, dostrajanie, zaufanie.
  • Aktywne słuchanie.
  • Efektywne formułowanie i precyzyjne stawianie pytań.
  • Udzielanie informacji zwrotnej.
 4. Kontrakt w coachingu:
  • Role: sponsor, klient, coach.
  • Cele firmy, cele biznesowe, cele klienta.
 5. Wykorzystanie technik coachingowych w pracy menadżera.
 6. Trening prowadzenia rozmowy coachingowej według metody GROW.

 

Warunki organizacyjne:

Organizator zapewnia: materiały szkoleniowe, serwis kawowy w przerwach,  imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia:

Bezpłatne dla klientów OWES!!!!

Prowadzący:

Elżbieta Nell Chojnowska Trener i coach – akredytowany coach ACC ICF – realizujący proces coachingowy według standardów ICF.

 

Wyślij zgłoszenie online:

http://owes.koszalin.pl/wyslij-zgloszenie-online/

 

 

 

Dodaj komentarz