Fundacja „VICUS MELIOR”

Nazwa instytucji

FUNDACJA „VICUS MELIOR”

Forma prawna instytucji

ORGANIZACJA POZARZĄDOWA

REGON

321283736

NIP

4990647262

KRS

0000436651

telefon

94 314 96 46, tel. kom. 602 501 449

fax

94 314 96 46

e-mail

fundacja.vm@wp.pl

Strona www

Adres siedziby

Grabówko 1, 76-004 Sianów

 

Celem Fundacji jest działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju wsi polskiej, w szczególności:

  • Wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz ochrona dziedzictwa kulturowego polskiej wsi.
  • Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich.
  • Promocja przedsięwzięć z obszarów wiejskich i mobilizowanie ludności do aktywnego udziału w procesie   rozwoju życia na wsi.
  • Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i bezrobotnych oraz wspieranie środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy na wsi.
  • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy i rozwój przedsiębiorczości na wsi.
  • Wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
  • Działania na rzecz upowszechniania i rozwoju nauki, oświaty, wychowania, edukacji, sportu i turystyki oraz krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży.
  • Podejmowanie innych działań mających na celu rozwój wsi.          

Dodaj komentarz